despre noi

Misiunea noastră

Obiectivele principale ale asociației sunt : inițierea, organizarea și promovarea activităților și proiectelor culturale și educaționale; sprijinirea și promovarea tinerilor artiști;crearea de programe speciale menite să faciliteze accesul la cultură și educație a copiilor și tinerilor care provin din  medii defavorizate.

Philmys, prin proiectele și intervențiile culturale realizate susține acțiunile de cooperare culturală și implicare a tinerilor și adulților în activități civice participative de interes comunitar.

Arta se naște în mijlocul comunității

Utilizarea teatrului participativ ca mijloc de stimulare a creativității și de exprimare a tinerilor capacitează sentimentul de apartenență și consolidează empatia socială.

Tinerii au nevoie să se exprime, să descopere, să comunice, să interacționeze, să învețe făcând și experimentând, să fie ascultați, acceptați și integrați. Au nevoie de validare, responsabilizare și implicare în viața comunității.

Valorile noastre

Crearea unui context cultural și educațional propice dezvoltării și dialogului.